Αντικατάσταση superdrive Mac

Image
Αν το superdrive του Mac σας έχει σταματήσει να λειτουργεί ή δεν διαβάζει πια δίσκους, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το superdrive του Mac σας σε περίπου 1 ώρα αν υπάρχει το εξάρτημα σε απόθεμα.
Apple_mac_service